<div align="center"> <h1>Mazowieckie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym</h1> <h3>Strona Mazowieckiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Naszą misją jest działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych a w szczególności zapewnienie im godnego życia wyrównanie szans życiowych i obrona ich praw.</h3> <p>Naszą misją jest działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych a w szczególności zapewnienie im godnego życia wyrównanie szans życiowych i obrona ich praw</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://stowmpd.org.pl" rel="nofollow">http://stowmpd.org.pl</a></p> </div>